• دسترسی همیشگی به جدیدترین ویدیوها و مطالب انگیزشی به زبان فارسی -

لیست آخرین مقالات (صفحه 7)

یوکن، لیست آخرین مقالات (صفحه 7)

بازاریابی محتوا جایگاه خود را به عنوان یکی از بهترین روش ها در میان استراتژی های بازاریابی پیدا کرده و به رقیبی برای روش های قدیمی تبدیل شده است.
یکی از بهترین ویژگی های این راهکارها، ساده بودن آنهاست؛ آنقدر آسان که از همین امروز می توانید آنها را به کار بگیرید.
یک عزت نفس سالم در دستیابی به موفقیت و رسیدن به اهداف ضروری است.
پرسش هایی وجود دارند که مطرح شدن آنها در مصاحبه های شغلی می تواند شانس شما برای استخدام شدن را از بین ببرد و عدم صلاحیت شما را به نمایش بگذارد.
بهره وری افراد بعد از 50 ساعت کار در طول هفته به صورت چشمگیری کاهش می یابد.
در سال های اخیر، رابطه ای که با همکاران برقرار می شود در میزان رضایتمندی از کار نقش تاثیرگذار تری را یافته است.
اگر به دنبال این هستید که بهترین کارمندان خود را حفظ کنید، باید نیازهای آنها را برآورده کنید.
گاهی اوقات ترجیح می دهید که هیچ کاری را انجام ندهید. بعضی روزها، دراز کشیدن در تختخواب را به بلند شدن و آغاز فعالیت ترجیح می دهید.
بدون آزمایش کردن، حقیقتا نمی دانید که روی کدام رویکرد تمرکز کنید تا بهترین نفع را از منابع ببرید.
دسته بندی ها