اخبار و ویدیو های مرتبط به انگیزه

لیست اخبار، گزارش ها، ویدیو ها و مستند ها مرتبط به انگیزه

مرتب سازی بر اساس:
مدیریت شخصی
موفقیت هیچگاه مسلم نیست. تنها در ادارک شما به این گونه خواهد بود.
کار آفرینی
کسانی که به سخت گیری اعتقاد دارند، بر این باورند که نرمش و مهربانی با کارمندان، احترام و انگیزه ی آنها را کاهش می دهد.
مدیریت شخصی
خوشبختی واقعی یا رضایت از زندگی، کمی متفاوت تر از چیزی که فکر می کنیم عمل می کند.
مدیریت شخصی
میلیونر ها از دنبال کردن رویاها و اهدافشان یک عادت می سازند.
مدیریت شخصی
یکی از بهترین ویژگی های این راهکارها، ساده بودن آنهاست؛ آنقدر آسان که از همین امروز می توانید آنها را به کار بگیرید.
مدیریت شخصی
برخی از افراد با این قابلیت متولد می شوند؛ اما افراد دیگر باید به مجموعه ای از رفتارهای روزانه عادت کنند تا هوش خود را تقویت و حفظ کنند.
مدیریت شخصی
چه چیزی باعث می شود که کارها را به زمان دیگری موکول کنیم، در حالیکه می دانیم باید هرچه سریع تر آنها را انجام دهیم؟
مدیریت شخصی
زمانی که احساس می کنید، انرژی لازم برای کار در شما تحلیل رفته است، با چهار روشی که در ادامه بیان می کنیم، می توانید خود را بار ديگر به كار مشغول کنید
دسته بندی ها