• دسترسی همیشگی به جدیدترین ویدیوها و مطالب انگیزشی به زبان فارسی -

اخبار و ویدیو های مرتبط به افراد سوپر موفق

لیست اخبار، گزارش ها، ویدیو ها و مستند ها مرتبط به افراد سوپر موفق

مرتب سازی بر اساس:
زمانی که یک فرد موفق را می بینید، در واقع تنها شکوه و عظمت عمومی را تماشا می کنید و توانایی دیدن سختی های آنها برای رسیدن به این هدف را ندارید.
موفقیت هیچگاه مسلم نیست. تنها در ادارک شما به این گونه خواهد بود.
  • ویدئوهای تصادفی
اِسکوپ کردن پروژه های پروتوتایپ

اِسکوپ کردن پروژه های پروتوتایپ

هاروارد - استراتژی اقیانوس آبی

هاروارد - استراتژی اقیانوس آبی

کارایی قابل توجه اسپیس ایکس

کارایی قابل توجه اسپیس ایکس

آیا می توانید معمّای قورباغه را حل کنید؟
دسته بندی ها