• دسترسی همیشگی به جدیدترین ویدیوها و مطالب انگیزشی به زبان فارسی -
  • کیفیت ویدئو
  • 320p
  • 480p
  • 640p
  • 720p

ویدیو تد داده بزرگتر، داده بهتر

شیرینی پای مورد علاقه آمریکایی ها چه چیزی میتواند باشد؟ ار کجا خواهیم دانست؟ به دلیل داده هایی که به دست آوردیم آن هم از مشاهده فروش فروشگاه ها، از مشاهده فروش پای های 30 سانتی منجمد در فروشگاه ها. پس بدون شک سیب برنده است. اکثر فروش متعلق به سیب است اما برخی از فروشگاه ها کار خود را با فروش پای های کوچکتر و حتی نصف پای های قبلی شروع کردند. ناگهان سیب به مقام چهارم یا پنجم تنزل پیدا کرد. چرا؟ به نظر چه اتفاقی افتاد؟ با ویدیو تد در یوکن، "داده های بزرگتر، داده های بهتر" به پاسخ این سوالات میپردازیم.هیچ دیدگاهی ثبت نشده استبرای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

دسته بندی ها