• دسترسی همیشگی به جدیدترین ویدیوها و مطالب انگیزشی به زبان فارسی -
  • کیفیت ویدئو
  • 320p
  • 480p
  • 640p
  • 720p

ویدیو تد، دگرسازی ژنیتیکی پشه‌ مالاریا به منظور مبارزه با بیماری مالاریا

همه ساله، در دنیا، دویست تا سیصد میلیون عارضه ابتلا به مالاریا و پنجاه تا صد میلیون عارضه ابتلا به "تب نوبه" مشاهده میشود. پس چرا تا کنون راهی‌ برای انهدام این حشره نیافته ایم؟ هیدن پری راه حل فریبنده‌ای عرضه می‌کند: دگر سازی ژنتیکی پشه‌ نر و عقیم کردن آن، و به دنبال آن رها سازی حشره نر عقیم شده در طبعیت، دگر سازی ژنتیکی پشه‌ نر و عقیم کردن آن، و به دنبال آن رها سازی حشره نر عقیم شده در طبعیت، به منظور انهدام گونه‌های بیماریزای آن! در ادامه این نظریه همراه با ویدیو تد در یوکن، به عنوان دگرسازی ژنیتیکی پشه‌ مالاریا به منظور مبارزه با بیماری مالاریا همراه ما باشید.هیچ دیدگاهی ثبت نشده استبرای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

دسته بندی ها