• دسترسی همیشگی به جدیدترین ویدیوها و مطالب انگیزشی به زبان فارسی -
  • کیفیت ویدئو
  • 320p
  • 480p
  • 640p
  • 720p

عقاید شخصی چگونه بر جست و جو های اینترنتی شما تاثیر میگذارد؟

موتورهای جستجوگر تبدیل به مورد اعتمادترین منابع اطلاعاتی و قضاوتی ما شده‌اند. ولی آیا ما می‌توانیم نتایج جستجوی بدون جهت گیری داشته باشیم؟ یک نویسنده و روزنامه نگار سوئدی به نام آندریاس اکستروم بحثی را مطرح می‌کند که این امر از نظر فلسفی ممکن نیست. در این گفتگوی متفکرانه او به ما می‌گوید تا ارتباط بین فن آوری و انسانیت را افزایش دهیم، و همچنین یادآوری می‌کند که در پس پرده هر الگوریتم یک سری عقاید شخصی وجود دارد که هیچ گونه کدی به صورت کامل نمی‌تواند آنها را نقض کند.  با ویدیو تد، عقاید شخصی چگونه بر جست و جو های اینترنتی شما تاثیر میگذارد؟ در یوکن همراه ما باشید.هیچ دیدگاهی ثبت نشده استبرای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

دسته بندی ها