• دسترسی همیشگی به جدیدترین ویدیوها و مطالب انگیزشی به زبان فارسی -
  • کیفیت ویدئو
  • 320p
  • 480p
  • 640p
  • 720p

ویدیوی انگیزشی -رویا

من از رویایی که تو ذهنتون دارین خبر ندارم. اصلن مهم نیست که در مسیر رسیدن به رویاتون ..... چقدر سرخورده و مایوس شدین،اما بدونین رسیدن به اون رویایی که در سرمی پرورونین... امکان پذیره. برای بعضی هاتون این جمله آشناس .... رسیدن بهش سخته... و مسیر راحتی رو در پیش ندارین.
ایجاد تغییر در روند زندگی کار دشواریه. تو مسیر دستیابی به رویاتون... قراره یک عالمه موارد مایوس کننده بیاد سراغتون . مکنه خیلی وقتا شکست بخورین ... درد و رنج زیادی رو متحمل بشینهیچ دیدگاهی ثبت نشده استبرای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

دسته بندی ها